Projekt budowlany.

1

Projekt budowlany składa się z dwu części: z projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. Projekt zagospodarowania działki lub terenu polega na naniesieniu projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych wraz z bilansem terenu na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową.

Firma zajmuje się:

1

Projektowaniem domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży, itp. Sprzedażą gotowych projektów renomowanej firmy Archon +, Adaptacją projektów gotowych - polegającą na przystosowaniu ich do wymogów prawa budowlanego. Inwentaryzacją istniejących budynków. Formalnościami od A do Z. Działając w Państwa imieniu zajmuje się przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i złożenia jej w odpowiednich urzedach (Geodeta, mapki do celów opiniodawczych, co celów projektowych, badania geotechniczne, uzgodniania, adaptacje, projekt zagospodarowania działki, projekty przyłączy, itd.).